घर बांधताना ज्याप्रमाणे वास्तुशास्त्राची मदत घेतली जाते त्याचप्रमाणे घरातील फर्निचर बनवतानाही वास्तुशास्त्राचा विचार जरुर करावा.

घरातील हॉल हा कायम मोकळा असावा. विनाकारण जास्त फर्निचर केल्याने आणि अडगळ केल्याने नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते.

  नैऋत्य दिशेच्या कोपऱ्यात उत्तरेला तोंड करुन पैशांचे कपाट असावे. यामध्ये तुम्ही तुमचे दागिणे ठेऊ शकता.

बेडरुममध्ये पलंग हा दक्षिणेला डोके होईल असा असावा. पुर्व किंवा पश्चिम असला तरी चालतो. पण उत्तरेला डोके करुन झोपू नये.