Tag: Surma People

या जमातीत प्राण्यांचे रक्त पिणे आहे शौर्याचे लक्षण !

इथिओपियामध्ये राहणारे सुरमा जमातीचे लोक जिवंत पाळीव प्राण्याचे रक्त पितात. या जमातीचे लोक चांगले योद्धे मानले जातात. रक्त पिल्याने त्यांची शक्ती वाढते आणि ते अधिक ताकदवान बनतात असा या लोकांना…