Tag: Plane

विमान हवेत असताना पायलटला रस्ता कसा समजतो ?

आयुष्यात एकदा तरी विमान प्रवास करण्याचे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. काहींचे स्वप्न पुर्ण होते तर काहीजण विमान प्रवासापासून वंचित राहतात. असं असलं तरी सर्वांच्याच मनात विमानाबाबत वेगवेगळे प्रश्न असतात. तुम्हालाही कधीतरी…